Svatební obřady na zámku Kratochvíle

Svatební obřady se konají na zámku Kratochvíle vždy v období od začátku června do konce září.
Na zámku je možné uskutečnit svatební obřady ve třech podobách:

 

  1. občanské svatby - odehrávají se v obřadním sále v západní straně předzámčí, termín svatby je třeba domluvit na matrice MěÚ v Netolicích - tel. č. 388 324 267 nebo 607 191 411. Na každou svatbu je pak rezervována jedna hodina, přičemž obřad trvá asi 20 minut. Po obřadu je možné fotografování v prostoru zámecké zahrady. Na matrice též dohodnete poplatky související s konáním obřadu. Správa zámku účtuje zvlášť nájem sálu. Výše nájemného je stanovena na 4.840 Kč včetně DPH.
 

2. Ve výjimečných případech, lze uskutečnit i svatbu v zámecké zahradě. Tento obřad je však závislý na aktuálních povětrnostních podmínkách. Příprava takového obřadu je vzhledem k nutnosti stěhování (obřadního stolu, židlí) mimořádně náročná. Tento typ obřadu je nutné předem dohodnout na matrice MěÚ Netolice a přizpůsobit se aktuálním podmínkám. Výše nájemného je stanovena na 6.000 Kč.
 

3. církevní svatby se odehrávají v zámeckém kostele Narození Panny Marie. Termín svatby a ostatní podmínky obřadu je nutné domluvit na římskokatolické farnosti v Netolicích u patera P. Lišky - tel.: 380 427 870. Poplatek za pronájem kostela je účtován ve stejné výši jako u občanského obřadu.

 

Na zámku Kratochvíle se konají pouze samostatné svatební obřady. Správa zámku nedisponuje ubytovacími kapacitami a vzhledem k tomu, že je objekt veřejně přístupnou národní kulturní památkou nezabýváme se ani gastronomickými službami. V okolí zámku je však i několik restaurací, ve kterých by jistě bylo možné svatební hostinu domluvit. (např. www.restauraceukratochvile.eu ).

 

Termíny občanských svatebních obřadů na zámku Kratochvíle jsou vypisovány matrikou Netolice a schvalovány Zastupitelstvem města Netolice. Pro rok 2017 jsou schváleny následující termíny občanských obřadů:                                                                    
2. června,
3. června,
16. června,
17. června,
30. června,
1. července,
14. července,
15. července,
4. srpna,
5. srpna,
18. srpna,
19. srpna,
1. září,
2. září,
15. září a
16. září.

Z důvodů restaurování nebude možné v roce 2017 kostel Narození Panny Marie využít ke konání církevních obřadů. Děkujeme za pochopení.

 

Po domluvení termínu konání svatebního obřadu na matrice Městského úřadu Netolice nebo s panem paterem Liškou, kontaktujte, prosím, správu zámku Kratochvíle na telefon: 388 324 380 k uzavření smlouvy o pronájmu prostoru konání svatebního obřadu.